Forum Zero
ForumZero

Atatürk’ün orduya son mesajı ile vefatı hitamında yayınlanan hükümet tebliğleri

Zero · 1 · 1281

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Zero

  • Administrator
  • *
    • İleti: 1.758
    • Rep: 3153
    • Cinsiyet:Bay
    • Profili Görüntüle

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu! Memleketini, en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan; Cumhuriyet’in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.Bugün, Cumhuriyet’in 15.yılını mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-i nefs ve istihkar-ı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim.Bu kanaatle kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde beyan ederim.Cumhuriyet Bayramı’nın 15. yıldönümü hakkınızda kutlu olsun…”Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu mesajından oniki gün sonra sonsuzluğa ulaştı.Ve o gün şu resmi tebliğler yayınlandı:İstanbul 10.11.1938 (A.A) - Atatürk’ün müdavi ve müşavir tabipleri tarafından verilen rapor suretidir:“Reisicumhur Atatürk’ün umumi hallerindeki vehamet dün gece saat 24’te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 İkinciteşrin(Kasım) 1938 Perşembe sabahı 9.05 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terk-i hayat etmişlerdir:Müdavi tabipler: Müşavir tabipler:Prof.Dr.Neşet Ömer İrdel Prof.Dr. Akil Muhtar ÖzdenProf.Dr. M.Kemal Öke Prof.Dr. Hayrullah DikerDr. Nihad Reşat Belger Prof.Dr. Süreyya Hidayet Serter.Dr. Abrevaya Marmaralı Dr.M. Kamil Berkİstanbul 10.11.1938 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Resmi tebliğidir:Müdavi ve müşavir tabiplerin neşredilen son raporu, Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak, bu tarife sığmayan ziyaından dolayı en derin taziyetlerimizi sunarız.Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak O’nun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki; ölmez olan O’nun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye’sidir.Hükümetimiz içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi, dikkatle vazife başındadır.Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunda, büyük Türk milletinin hükümeti ile tek vücud olarak teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 33’üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Reisicumhura Vekalet vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır.Gene Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 34’üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intihap edecektir. Türkiye’nin en büyük makamına Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre geçecek zatın etrafında hükümetiyle, şanlı ordusuyla ve bütün kuvvetiyle Türk milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı.Ebedi Türk milleti, O’nun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır.Türk gençliği O’nun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve O’nun izinde yürüyecektir.Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır.”

Vedii Bilget


ForumZero♥♥♥