Forum Zero
ForumZero

Sbs Nedir?

Zero · 2 · 4816

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Zero

 • Administrator
 • *
  • İleti: 1.758
  • Rep: 3153
  • Cinsiyet:Bay
  • Profili Görüntüle

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir?
 İlköğretimin6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatındabelirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî EğitimBakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonradüzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.
 
 Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır?
 SeviyeBelirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemleöğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puanaetkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiyeedilmektedir.
 
 Seviye Belirleme Sınavı yılda kaç kez yapılacak?
 SeviyeBelirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistemsınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibiek herhangi bir sınavı olmayacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavı hangi sınıflarda yapılacak?
 2007–2008Öğretim yılı sonunda 6 ve 7inci sınıflara, 2008–2009 Öğretim yılındansonra ise 6, 7 ve 8inci sınıflara Seviye Belirleme Sınavlarıuygulanacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak?
 Ortaöğretimegeçiş kapsamında Seviye Belirleme Sınavları her yıl Haziran ayındaokulların ders bitiminden sonraki haftalarda yapılacaktır.
 2008 yılı için;
 6ıncı sınıflar 21 Haziran 2008
 7inci sınıflar 22 Haziran 2008 tarihlerinde Seviye Belirleme Sınavları yapılması planlanmaktadır.
 
 Seviye Belirleme Sınavı kimler katılacak?
 2008 yılı için 6ıncı ve 7inci sınıf öğrencilerine yapılacaktır.
 2009 yılından itibaren 6ıncı, 7inci ve 8inci sınıf öğrencilerine yapılacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerelerde kullanılabilecek?
 SeviyeBelirleme Sınav sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçiştekullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 
 Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir?
 İlköğretimin6, 7 ve 8inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonupuanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklıpuan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplananpuandır.
 
 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nasıl hesaplanacak?
 Öğrencinin,öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerindenverilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl SonuBaşarı Puanı hesaplanacaktır.
 
 Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) nedir?
 6ıncısınıf puanı (SP6) %25, 7inci sınıf puanı (SP7) %35 ve 8inci sınıf puanı(SP8) %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır.
 
 Davranış Puanı (DP) nedir?
 İlköğretimokullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgiliolarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerinayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistemtarafından otomatik olarak elde edilen puandır.
 
 Davranış Puanı hesaplanırken objektiflik sağlanabilecek mi?
 DavranışPuanı hesaplanırken birden çok öğretmenin katılımı zorunlu olduğundansubjektif değerlendirmeler olmayacak, sosyalleşme, saygı, sevgi,hoşgörü, insan ilişkilerindeki gelişme, okulu ve çevreyi korumaktagösterilen gayret, yurt sevgisi, kendisini geliştirme çabası burayayansıyacaktır. Her öğretmen 100 üzerinden puanlama yapacaktır. Davranış Puanı (DP) nasıl hesaplanacak?
 6,7 ve 8inci sınıflarda öğrencinin davranışlar ile yönlendirmeyönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göresistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.
 
 Sınıf Puanı nedir?
 İlköğretim6, 7 ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı (% 70), YılSonu Başarı Puanı (%25) ile Davranış Puanlarını (% 5) her 3 puan türüniçin ayrı ayrı hesaplanarak yerleştirmede kullanılacak olan puandır.
 
 Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı nasıl hesaplanacak?
 Herhangibir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınavagirmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBSpuanı olarak kabul edilecektir. Örneğin: 6ıncı sınıfta sınava girmeyenöğrenci 7inci sınıfta sınava girdiğinde 6ıncı sınıf puanı en düşük puanolarak alınacaktır.
 
 Sınıflara göre sınıf puanı hesaplanırken SBS, YBP, DP ağırlıkları nasıl olacak?
 6inci,7inci ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, YılSonu Başarı Puanı %25 ile Davranış Puanı % 5 oranında hesaplanacaktır.
 
 
 Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak?
 SeviyeBelirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklıolması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanmasıesas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak vegeçmiş yılları kapsamayacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacak?
 SeviyeBelirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, SosyalBilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorusorulacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulmayacak?
 SeviyeBelirleme Sınavında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Derslerile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak?
 6ıncı sınıflarda 80 adet
 7inci sınıflarda 90 adet
 8incisınıflarda 100 adet (2009 yılından sonra) gibi öğrencinin psikolojik vefiziksel gelişimi dikkate alınarak farklı sayılarda soru sorulmasıdüşünülmektedir.
 
 6,7 ve 8inci sınıftan DPY-B sınavına giren öğrenciler 2008’de ayrıca DPY- B sınavına girecek mi?
 İlköğretimin6 ve 7inci sınıflarında okuyan ilköğretim öğrencilerinin Devlet ParasızYatılılık ve Bursluluk Sınavı(DPY-B) Seviye Belirleme Sınavıylabirlikte, 8inci sınıfların Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavıise OKS ile birlikte yapılacaktır.
 Ancak; 5,9,10 ve 11incisınıflarda okuyan öğrenciler ise 04 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olanDevlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına isterlerse girecektir.
 
 Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liselerine yerleştirme nasıl yapılacak?
 FenLiseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liseleri;öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, Bakanlık tarafındanbelirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercihsıralamalarına göre yapılacaktır.
 
 Seviye Belirleme Sınavında yabancı dil sorusu sorulacak mı?
 İlköğretim okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.


ForumZero♥♥♥


Çevrimdışı CagLaYan

 • Paylasımcı Üye
 • ****
  • İleti: 277
  • Rep: 10761
  • Cinsiyet:Bay
 • Facebook <Hadi Burda Toplanalim> Sayfamızı Beğenin
  • Profili Görüntüle
ne Sbs Ne Kgs xD Alayına Çgh xD ##s7## ##s7##